dilluns, 17 d’agost de 2009

Jeremy Rifkin: cal descentralitzar la produccio d'energia

Entrevista al visionari i assessor de caps de govern com Zapatero avui a La Vanguardia
que ens dona la raó!!

enllaç la Vanguardia web (article parcial)

ENERGÍA LIMPIA "Los edificios pueden ser repensados como plantas de producción de energía renovable"

Jeremy Rifkin sostiene que internet y las modernas comunicaciones propiciarán la tercera revolución industrial, la que permitirá tener una red de producción eléctrica distribuida, basada en fuentes renovables, e integrada en la red de abastecimiento. Usted ha anunciado que estamos en el final de un cambio de era. ¿Qué quiere decir? La segunda revolución industrial se encuentra en su ocaso. Estamos viviendo la crisis del sistema energético tradicional. Además sufrimos una fuerte pérdida de la biodiversidad. A la vez, tenemos por delante el problema del cambio climático debido a las emisiones de gases invernadero y la secuela de una crisis del sistema de producción de alimentos por las sequías, los incendios o la reducción de cosechas. ¿Qué espera de la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebrará en diciembre en Copenhague?

enllaç ARTICLE COMPLET

..............................

Només s'oblida de dir que la irracionalitat del model obsolet actual.. és deguda als interessos econòmics de les companyies i al finançament que aquestes i els bancs que les tenen participades fan dels partits politics... l'obstacle és la burocracia que es manté favrable als interessos del oligoplis electrics.

Qui ho envia al conseller Castells i a Agora? Potser no saben que el ZP els va al davant!

Nous Aplecs del Cargol durant l'agost

La MAT ha perdut un cargol!

Bones! aquesta setmana s'han fer aplecs del cargol espontanis a les torres 55, 58 i 59 als termes municipals de Centelles i de Seva.

Els cargols agafats a la tarda, van estar molt bons a l'hora de sopar!

La cargolada popular continua arreu del territori, no ens aturaran!!


Cargolaires de la MAT