dilluns, 8 de desembre de 2008

Imatge: 2008/12/08 Article a "El 9 nou"

Document: 2008/12/08 Solicitud Consell Comarcal

Consell Comarcal d'Osona
A l'atenció del Sr. President, Miquel Arisa i Coma

El col·lectiu Nova Energia, format per les persones que els darrers cinc mesos hem
estat fent ContemplAcció a la base de la torre 38 de la MAT

EXPOSA

Que l'impacte de la nova línia de Molt Alta Tensió sobre la comarca té greus
conseqüències, tant paisatgístiques - que afecten la bellesa i el turisme de la nostra
comarca - com sobre les persones - que segons els coneixements científics actuals,
tenen una alta probabilitat d'afectacions a la seva salut a causa de la proximitat de la
MAT a pobles i masies,

Que la crisi global actual -financera, econòmica i climàtica- està estenent la
consciència de l'urgent necessitat de canviar la nostra cultura energètica, tant en les
pautes de consum com en les formes de producció energètica, si volem sobreviure al
canvi climàtic,

Que tenint en compte la manca de resposta adequada de la Generalitat a les
qüestions plantejades pel conjunt d'alcaldes de la comarca representats en aquest
Consell, en la reunió celebrada a Vic la primavera passada,

Que tenint en compte que Red Eléctrica Española continua construint les torres,
malgrat que s'estigui a l'espera de diverses sentències judicials que, en algun cas,
qüestionen la legalitat de la pròpia línia,

SOL·LICITA

Que el Consell Comarcal demani aturar la construcció de la línia MAT mentre no
es dictin les sentències judicials pendents i mentre la Generalitat no argumenti
fefaentment la necessitat de la línia,

Que, simultàniament, el Consell elabori un Pla Comarcal d'Autoproducció
d'Energia Renovable, que pugui demostrar que la generació elèctrica concentrada
en mans de poques multinacionals, ni cal, ni és més segura, per garantir les
necessitats d'un consum eficient i sostenible d'energia, si alhora el Pla contempla les
mesures d'estalvi i d'eficiència energètica en tots els àmbits, coherent amb el Pla de
gestió energètica municipal, que s'està realitzant en moltes localitats a iniciativa
de la Diputació de Barcelona.

Com a col·lectiu Nova Energia ens oferim a col·laborar en l'elaboració d'aquest estudi
per trobar junts una sortida positiva al conflicte sobre la MAT i a la crisi global.

Sant Martí de Centelles, 8 de desembre de 2008

En nom del col·lectiu ciutadà Nova Energia,